Ervaar je een kloof tussen je visie en de praktijk? Of vraag je je af ‘hoe krijgen we dit project nu ooit gedaan?’ Doe je vaak werk dat niet van jou is? Of heb je soms het gevoel dat je de regie een beetje kwijt raakt? Ik help organisaties hun project waarmaken met medewerkers die daarbij open bloeien, zich verbinden en helemaal betrokken zijn.

“Samen werken we naar het door jullie gewenste resultaat.”

Ondersteuning bij jullie project

Als dramaturg voor organisaties werk ik voor leidinggevenden met een groot hart voor hun mensen. Ik sta jullie bij wanneer je ervaart dat het uitvoeren van je opdracht stroef loopt of dat er simpelweg teveel werk op je bureau ligt! Vanuit een absoluut vertrouwen in jullie expertise help ik knopen ontwarren. Samen creëren we een helder zicht op jullie speelveld en werken we van mogelijke scenario’s naar het gewenste resultaat.

Dramaturgie betekent werken aan de inhoud mét oog voor jullie als mensen, jullie cultuur en onderlinge relaties. Ik lees die verschillende lagen en breng ze met elkaar in verband.

Ik bied jullie procesbegeleiding waarbij ik op maat de nodige vergaderingen of tussenstappen faciliteer en vormgeef, steeds met het gewenste eindresultaat voor ogen. Ik neem jullie mee en zorg ervoor dat we op tijd en op de gewenste plaats landen. Heb je er nood aan dat iemand ook effectief een deel van het werk opneemt? Met plezier neem ik ook de pen vast en verzorg ik ad-interim projectwerk.

  • Realiseer het door jullie gewenste project
  • We creëren een gedragen fundament om verder op te bouwen
  • Samen maken we jullie potentieel ten volle waar

“Vorig jaar huurden we Vonn in voor de creatie van een HR-cyclus en daarna voor de coördinatie van ons Zorgstrategisch Plan. Ze nam ons op een zeer vlotte, creatieve en aangename manier mee in deze processen. Haar coachende en bemiddelende kwaliteiten kwamen hierbij steeds van pas. Ze is sterk in er voor te zorgen dat iedereen betrokken is en eigenaar wordt van zowel het proces als het uiteindelijke resultaat.”

“Dit is het eerste teamproces waar we echt iets aan hebben.”

Het Kaaitheater werkte samen met Vonneke in kader van de ontwikkeling van het integriteitsbeleid en de finale redactie van de ‘code of conduct’ van het Kaaitheater. De samenwerking verliep vlot en was van een hoge kwalitieit. Vonneke had snel begrip van de opdrachten die haar toevertrouwd werden en heeft ze zeer zorgvuldig uitgevoerd. Ze benaderde de opdrachten met gevoeligheid, precisie, een uitgebreide inhoudelijke background én interesse voor de materie. Autonoom nam ze beslissingen en koppelde op regelmatige basis terug voor de finale uitwerking.

We zijn dankbaar voor het werk dat ze geleverd heeft op zeer korte termijn en zullen ook in de toekomst haar graag  betrekken bij  gelijkaardige opdrachten.

Hoe ik werk

Samen realiseren we jullie project middels een traject op maat

Gedragen, oprecht en open. Zo sta ik in de wereld. Ik maak altijd eerst verbinding, met de mensen met wie ik werk én met het onderwerp, het werk of project dat voorligt. Dat geeft een bedding waarvanuit we samen aan de slag gaan. In mijn werk ben ik creatief, doortastend en verbindend. Ik zorg ervoor dat onderlinge relaties verstevigen, zowel tussen collega’s onderling als tussen de medewerkers en het inhoudelijk project.

Tijdens een eerste meeting focus ik mij volledig op jullie verhaal: wat is jullie gewenste resultaat? Wat werkt al in die richting? Waar kunnen we op verder bouwen, wat ontwikkelen we erbij? Wanneer weten we dat we geland zijn?

Nadat we samen een platform gebouwd hebben, werken we het traject verder uit in co-creatie. Hierbij kan je me inzetten als procesbegeleider, coach en/of ad-interim projectcoördinator. Stap voor stap werken we het nodige uit. Tijdens het traject werk ik met regelmatige check-in momenten. Doen we wat werkt? Zijn we onderweg naar waar we willen uitkomen? We passen het traject aan naar gelang de noden, zodat jullie visie effectief vorm krijgt in de praktijk. Jullie best gewenste project wordt realiteit!

Bekijk de blogs

Dramaturgie voor organisaties

Elke organisatie, elk project en elke samenwerking bestaat uit verschillende lagen: de mensen, hun rollen en onderlinge verhoudingen, de heersende cultuur, de voorgeschiedenis en uitdagingen binnen de werkcontext. Deze lagen beïnvloeden elkaar, creëren mogelijkheden en leiden soms tot conflict.  Mensen nemen positie in ten opzichte van elkaar en zetten – als het ware schakend – stappen richting hun doel. Ik help deze complexe constellatie te lezen en er lijn in te brengen.

Hoog tijd dat we op andere manieren met elkaar gaan praten!

Dat dacht ik, toen ik dit fantastische essay van Ursula K Le Guin las. En dan bedoel ik fundamenteel anders. Vanuit een ander paradigma. LeGuin schrijft in haar Carrier bag theory of fiction – die zij dan weer baseert op de Carrier bag theory van Elisabeth Fischer – over hoe wij als narratieve wezens onze geschiedenis en daarmee hoe we naar elkaar kijken

Wat is dramaturgie?

Het woord ‘drama’ betekende in het oudgrieks in de eerste plaats gewoon ‘handeling’ en pas in tweede instantie ‘dramatische handeling’ – wat wil zeggen: handeling met een gelaagde betekenis. ‘Tourgos’ duidt op ‘werk’ of ‘compositie’. De ‘dramatourgos’ is daarmee degene die (dramatische) handelingen in een compositie kan vatten.