Dramaturgie voor organisaties

Dramaturgie komt uit het theater en leest het geheel van een voorstelling als een compositie van tekst, spel, vormgeving, licht, muziek en de dramaturg zorgt ervoor dat die verschillende elementen samen goed klinken én de gewenste betekenissen en ervaring oproepen. Ik vind dit een zeer interessante manier van kijken naar een complex geheel, die ook toepasbaar is op het werkveld.

Elke organisatie, elk project en elke samenwerking bestaat uit verschillende lagen: de mensen, hun rollen en onderlinge verhoudingen, de heersende cultuur, de voorgeschiedenis en uitdagingen binnen de werkcontext. Deze lagen beïnvloeden elkaar, creëren mogelijkheden en leiden soms tot conflict.  Mensen nemen positie in ten opzichte van elkaar en zetten – als het ware schakend – stappen richting hun doel. Ik help deze complexe constellatie te lezen en er lijn in te brengen.

Zowel voor individuen als voor organisaties is het soms lastig om visie, missie en strategie te laten landen in de dagelijkse praktijk. Dan zitten er ‘kinken in de kabel’ tussen dat wat je denkt te doen en dat wat in de praktijk gebeurt.

Als dramaturg sta ik naast mijn klanten en bekijken we samen hoe gedrag, interpretaties en beleving van gebeurtenissen op elkaar ingrijpen en hoe de samenwerking zich daarbinnen ontwikkelt. Vervolgens nodig ik alle betrokkenen uit hun ideeën te formuleren en duiden we de rode draden. We erkennen de verschillen en overbruggen ze. Ik werk een synthese uit die we samen afstemmen op het gewenste resultaat.

In het theater bouwt men tijdens het spelen van een voorstelling letterlijk een realiteit in het hier en nu, en elke uitspraak of non-verbale uiting van een personage draagt hier aan bij. Zo kijk ik ook naar de communicatie tussen collega’s. Elke uitspraak is een handeling, en dus is je woordkeus, de manier waarop je een vraag stelt, hoe je taal inzet sterk bepalend voor de reactie die je oproept en daarmee de werkelijkheid die je creëert. Ook daar kijk ik als dramaturg voor organisaties heel nauwgezet naar: hoe je met het introduceren van andere taal, het uitnodigen tot andere formuleringen, het stellen van andere vragen een situatie ten goede kan keren.

Dramaturgie voor organisaties is een concept in ontwikkeling. Al doende krijg ik er meer en meer grip op en vind ik er betere taal voor. Deze tekst pas ik dan ook met enige regelmaat aan op mijn laatste inzichten!