Je kijkt naar je team en ziet mensen vol toewijding werken aan jullie missie. Je hebt een geweldige ploeg en je ziet nog zoveel potentieel. Alleen staan jullie nu niet helemaal in jullie kracht.
Je ervaart dat contact stroef loopt. De sfeer kan beter. Jullie kunnen zo goed in volle vaart en met veel enthousiasme voluit werken! Maar nu zit er iets in de weg.

“Geef weer zuurstof aan jullie samenwerking.”

Bij onrust & conflict

Onrust en conflict horen bij samenwerken. Ze bieden zelfs veel kansen. Het is vanuit onze onderlinge verschillen dat we de beste oplossingen bedenken en we werkelijk kunnen veranderen. Maar soms gaat conflict met ons aan de haal. Dan helpt teamcoaching of bemiddeling.

Herken je het verlangen naar openheid, naar gewoon een keer oprecht zeggen wat er leeft, om van daaruit samen stil te staan bij de vraag: wat willen we wél? Wat willen we in de plaats van het conflict? Waar willen we naar toe? De energie, het plezier en de inspiratie die dan vrijkomen, zijn enorm waardevol.

Het conflict is een kans om onze onderlinge relatie te verdiepen en te verstevigen. Wanneer je samen over het verschil aan opvattingen, aan belangen of behoeftes kunt praten, daarbij elkaar kunt horen en vanuit die erkenning samen naar nieuwe mogelijkheden zoekt, verstevig je de verbinding met de ander.

Ik help graag jullie samenwerking weer nieuwe zuurstof te geven!

  • Verbeter jullie samenwerking
  • Verstevig de onderlinge relaties
  • Breng het werkplezier weer helemaal terug
  • Of kom als het echt niet anders kan, tot een gedragen verbreking

“Door het aandachtig luisteren, de methodologie, de juiste afstand en de relevante opmerkingen heeft Vonn de ruimte kunnen scheppen om de situatie vanuit nieuwe invalshoeken te bekijken. Ik haar heel dankbaar voor de steun, de inzichten, en de hulp.”

“Vonn’s aanpak was professioneel, verbindend en prettig, maar ook doortastend, richtinggevend en resultaatgericht. Bovendien heeft ze echt feeling met de culturele sector, de stedelijke uitdagingen en de veelzijdigheid in gebruikers.”

Hoe ik werk

Elk traject start met een intake, waarbij we samen jullie vraag verhelderen. We maken een inschatting welk type traject voor jullie het beste is. Is dit een teamcoaching? Of wil je liever als leidinggevende gecoached worden in het omgaan met de situatie? Of is er sprake van een geëscaleerd conflict en starten we een bemiddelingstraject? Op basis van de intake maak ik een offerte op maat.

Teamcoaching bestaat uit een wisselwerking tussen het programma dat ik aanbied en de input uit de groep. Ik werk hier vanuit de filosfie en methodiek van de Solution Focus en combineer dit met het denkkader en tools van Deep Democracy.

Mijn coaching richt zich op je veerkracht en samen brengen we helderheid in hoe jij de situatie wil verbeteren. Mijn specialisatie hierbij is het eenzijdig verlichting brengen in een conflict. Je kan ook op jezelf aan een conflictsituatie al veel verbeteren!

Bemiddeling is een wetenschappelijk onderbouwde en gestructureerde methode om mensen in conflict met elkaar te laten spreken en toe te werken naar door hen uitgedachte oplossingen en vervolgstappen.  Als erkend bemiddelaar leid ik het gesprek door drie fasen: verhaalvertelling, exploratie en oplossing.

“De kracht van verbinding is enorm. Wanneer je handelt vanuit verbinding ben je vanzelfsprekend onderdeel van een gezamenlijk verhaal. Verbindingen kun je leggen of verstevigen. Leven en werk stromen door die kanalen.”

Bekijk de blogs

Dramaturgie voor organisaties

Elke organisatie, elk project en elke samenwerking bestaat uit verschillende lagen: de mensen, hun rollen en onderlinge verhoudingen, de heersende cultuur, de voorgeschiedenis en uitdagingen binnen de werkcontext. Deze lagen beïnvloeden elkaar, creëren mogelijkheden en leiden soms tot conflict.  Mensen nemen positie in ten opzichte van elkaar en zetten – als het ware schakend – stappen richting hun doel. Ik help deze complexe constellatie te lezen en er lijn in te brengen.

Hoog tijd dat we op andere manieren met elkaar gaan praten!

Dat dacht ik, toen ik dit fantastische essay van Ursula K Le Guin las. En dan bedoel ik fundamenteel anders. Vanuit een ander paradigma. LeGuin schrijft in haar Carrier bag theory of fiction – die zij dan weer baseert op de Carrier bag theory van Elisabeth Fischer – over hoe wij als narratieve wezens onze geschiedenis en daarmee hoe we naar elkaar kijken

Wat is dramaturgie?

Het woord ‘drama’ betekende in het oudgrieks in de eerste plaats gewoon ‘handeling’ en pas in tweede instantie ‘dramatische handeling’ – wat wil zeggen: handeling met een gelaagde betekenis. ‘Tourgos’ duidt op ‘werk’ of ‘compositie’. De ‘dramatourgos’ is daarmee degene die (dramatische) handelingen in een compositie kan vatten.