Welkom! Ik help bedrijfsleiders en hun teams bij het omgaan met conflicten, het verbeteren van de interne communicatie en het realiseren van de door jullie gewenste werkcultuur.

“Voer het gesprek dat jullie werkelijk verder brengt.”

Ondersteuning bij jullie project

Voor organisaties die

  • Hun missie en visie écht willen zien werken in de praktijk
  • Vastlopen in hun interne processen
  • Een dringend project maar niet gedaan krijgen
  • Een ingewikkelde samenwerking goed willen laten verlopen

> kom meer te weten

Bij onrust en conflict

Voor leidinggevenden en teams, die

  • Beter willen samenwerken
  • Niet meer op hun tenen willen lopen om de sfeer maar ‘goed‘ te houden
  • Verlangen naar een open en eerlijk gesprek
  • Weer vrij en vanuit vertrouwen willen kunnen spreken en met elkaar samenwerken

> kom meer te weten

“Vonn’s aanpak was professioneel, verbindend en prettig, maar ook doortastend, richtinggevend en resultaatgericht. Bovendien heeft ze echt feeling met de culturele sector, de stedelijke uitdagingen en de veelzijdigheid in gebruikers.”

Mensen bellen Vonn best als ze op vlak van team en samenwerkingen grote stappen willen zetten, maar niet goed weten hoe ze de verbinding moeten aangaan.

Voor mensen die niet uitblinken in het mensgerichte en op zoek zijn naar manieren om toch te groeien op vlak van samenwerken. Want verbinden met andere mensen maakt je job schaalbaarder. Of voor ondernemingen die merken dat ze vastlopen op issues in hun team en merken dat dit de groei of de vooruitgang van het bedrijf belemmert. Ze zullen zeker veel waarde en verbetering, helderheid en duidelijkheid uit de samenwerking met Vonn halen.

“Ik waardeer de zelfstandigheid van denken waartoe Vonn uitnodigt, de visuele manier van werken en haar gemoedelijke houding. En niet te vergeten de humor binnen het werken zelf!”

“Door het aandachtig luisteren, de methodologie, de juiste afstand en de relevante opmerkingen heeft Vonn de ruimte kunnen scheppen om de situatie vanuit nieuwe invalshoeken te bekijken. Ik ben haar heel dankbaar voor de steun, de inzichten, en de hulp.”

De samenwerking verliep vlot en was van een hoge kwalitieit. Vonneke had snel begrip van de opdrachten die haar toevertrouwd werden en heeft ze zeer zorgvuldig uitgevoerd. Ze benaderde ze met gevoeligheid, precisie, een uitgebreide inhoudelijke background én interesse voor de materie.  We zijn dankbaar voor het werk dat ze geleverd heeft op zeer korte termijn en zullen ook in de toekomst haar graag  betrekken bij  gelijkaardige opdrachten.

Hoe gaan we samenwerken?

Verbinding en communicatie: In alles wat ik doe combineer ik die twee: vanuit een werkelijke verbinding goed communiceren. Wanneer je die samenbrengt veren mensen op, komen ze weer in hun kracht en werken in een flow samen naar hun doel. Leven en werk stromen door die kanalen!

Met mijn werk wil ik bijdragen aan waardevol samenleven en samenwerken en ik geloof daarbij in de kracht van gesprek. Gesprek kan verschillende vormen aannemen: van intiem en gedragen groepsgesprek tot energieke workshop. In mijn werk faciliteer ik op maat dàt gesprek dat jullie brengt waar je wil zijn.

Ik noem mijn werk ‘dramaturgie voor organisaties.’ Elke samenwerking bestaat uit verschillende lagen: de mensen, hun rollen en onderlinge verhoudingen, de heersende cultuur, én het inhoudelijk project. Deze lagen beïnvloeden elkaar, creëren mogelijkheden en leiden soms tot conflict. Ik lees die verschillende lagen en help jullie om ze met elkaar in lijn te brengen. (zie ook deze blog!)

Alles wat ik doe, doe ik samen. Ik kom niet met een vooropgesteld programma, wel met een rugzak vol mogelijkheden. Door te spreken over je beste verwachtingen en jullie gewenste resultaat, geven we samen vorm aan het traject.

Ik zie er alvast naar uit om met jullie aan de slag te gaan!

Bekijk de blogs

Dramaturgie voor organisaties

Elke organisatie, elk project en elke samenwerking bestaat uit verschillende lagen: de mensen, hun rollen en onderlinge verhoudingen, de heersende cultuur, de voorgeschiedenis en uitdagingen binnen de werkcontext. Deze lagen beïnvloeden elkaar, creëren mogelijkheden en leiden soms tot conflict.  Mensen nemen positie in ten opzichte van elkaar en zetten – als het ware schakend – stappen richting hun doel. Ik help deze complexe constellatie te lezen en er lijn in te brengen.

Hoog tijd dat we op andere manieren met elkaar gaan praten!

Dat dacht ik, toen ik dit fantastische essay van Ursula K Le Guin las. En dan bedoel ik fundamenteel anders. Vanuit een ander paradigma. LeGuin schrijft in haar Carrier bag theory of fiction – die zij dan weer baseert op de Carrier bag theory van Elisabeth Fischer – over hoe wij als narratieve wezens onze geschiedenis en daarmee hoe we naar elkaar kijken

Wat is dramaturgie?

Het woord ‘drama’ betekende in het oudgrieks in de eerste plaats gewoon ‘handeling’ en pas in tweede instantie ‘dramatische handeling’ – wat wil zeggen: handeling met een gelaagde betekenis. ‘Tourgos’ duidt op ‘werk’ of ‘compositie’. De ‘dramatourgos’ is daarmee degene die (dramatische) handelingen in een compositie kan vatten.

Dramaturgie van het wantrouwen

Woorden zijn handelingen leerde mijn lerares Nederlands me al op de middelbare school. Bij een toneelstuk zie je dat heel duidelijk. Uitspraken door personages stuwen het drama voort. Wat je zegt tegen of over de ander en vooral HOE je dat zegt is een handeling. Het zet iets in beweging: de ander gaat zich er naar gedragen. De onzichtbare structuur die onder de uitspraken in een toneelstuk ligt, noemen we dramaturgie. En ik hoor nu al 2 dagen een dramaturgie van wantrouwen op de radio.